Kosten omgevingsvergunning 2020

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. Het aanvragen van een vergunning voor het kappen van een boom heeft een andere prijs dan een aanvraag voor de bouw van een nieuw zorgcomplex. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen, moet u de aanvraagkosten betalen. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van de omgevingsvergunning.

Activiteit (ver)bouwen

 • bouwkosten zijn minder dan € 200.000: € 117,00, vermeerderd met 1,99% van de bouwkosten
 • bouwkosten € 200.000 - € 500.000: € 1.446,20, vermeerderd met 1,3254% van de bouwkosten
 • bouwkosten € 500.000 € 1.000.000: € 2.550,50, vermeerderd met 1,1045% van de bouwkosten
 • bouwkosten € 1.000.000 € 2.000.000: € 4.935,75, vermeerderd met 0,8660% van de bouwkosten
 • bouwkosten € 2.000.000 € 5.000.000: € 9.876,75, vermeerderd met 0,6189% van de bouwkosten
 • bouwkosten € 5.000.000 of meer: € 22.016,00, vermeerderd met 0,3761% van de bouwkosten, met een maximum van € 220.255,00

Als de aanvraag wordt ingediend na start of gereedkomen van de bouwactiviteit betaalt u 200% van de normale leges.

Activiteit slopen

 • in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,

  of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist: € 165,00

Activiteit monument

 • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument: € 113,00
 • slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht: € 248,00

Activiteit uitweg/inrit

 • Omgevingsvergunning uitweg/inrit: € 68,00
 • De aanlegkosten worden apart in rekening gebracht.

Overige activiteiten

 • omgevingsvergunning voor aanleg: 1% van de aanlegkosten, met een minimum van €164,00 en een maximum van € 363,00
 • omgevingsvergunning voor aanleggen of veranderen weg: € 169,00
 • omgevingsvergunning voor kappen: € 29,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 • binnenplanse afwijking: € 97,00
 • buitenplanse kleine afwijking: € 373,00
 • buitenplanse afwijking: € 2.153,00
 • tijdelijke afwijking: € 373,00
 • afwijking van exploitatieplan, provinciale regelgeving, nationale regelgeving of voorbereidingsbesluit: € 2.153,00