Verlof bijzondere omstandigheden

Soms zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof. Bijvoorbeeld een huwelijk van naaste familie, een begrafenis of een jubileum. U moet dit tijdig van tevoren met de directeur van uw school bespreken.

Vakantieverlof

U mag uw kind niet buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen. Alleen in bijzondere gevallen geeft de directie van de school soms vakantieverlof. U moet dan twee zaken aantonen:

  • U kunt in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie.
  • U bent afhankelijk van het inkomen dat u verdient in de schoolvakantieperiode.

U kunt vakantieverlof voor maximaal tien schooldagen aanvragen bij de directie van de school. Die beslist of u toestemming krijgt voor vakantieverlof. Gaat het om meer dan tien dagen? Dan moet u het verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar.