Zwerfafvalacties

U kunt een financiële vergoeding ontvangen als wijkraad of plaatselijk belang als u een zwerfafvalactie uitvoert. De beloning kan ook in de vorm van middelen die van meerwaarde zijn voor uw wijk. U kunt hiervoor uiteraard andere organisaties in uw wijk zoals (sport)verenigingen, scholen, vrijwilligersorganisaties betrekken. De gemeente verleent de middelen om zwerfafval op te ruimen zoals vuilniszakken en prikstokken. Het opgeruimde zwerfafval wordt aan het einde van de actie door de gemeente vervoerd naar de afvalverwerker. U kunt tot en met 31 december 2021 aanspraak maken op de vergoeding. Het door u ‘verdiende’ budget kunt u besteden aan initiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid van uw wijk of dorp.

Hoe kunt u een zwerfafvalactie aanmelden?

  • U stelt als organisatie een plan op voor de realisatie van een zwerfafvalinitiatief in uw wijk of dorp. U kunt gebruiken maken van deze bijlage.
  • U stuurt het plan op naar onze afvaladviseur.
  • De gemeente beoordeelt het plan en neemt vervolgens contact met u op om concrete afspraken te maken over de opruimactie(s) of om zo nodig het plan samen met u bij te stellen.
  • De opruimactie(s) gebeuren onder toezicht van de afvaladviseur. De gemeente zorgt voor de benodigde materialen (prikstokken, afvalzakken, transport).
  • De gemeente keert de vergoeding na de uitvoering van de opruimactie(s) uit aan de wijkraad of organisatie van plaatselijk belang.

De vergoeding voor het opruimen van zwerfafval bedraagt per opruimactie maximaal € 500. U mag daarbij € 7,50 per persoon per uur rekenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afvaladviseur via 0599-631631.

Waarom op deze manier zwerfafvalacties?

De gemeente Stadskanaal bestaat uit 15 wijken en dorpen waarbij elk dorp en elke wijk zijn eigen wijkraad of plaatselijk belangen vereniging heeft. Zij zijn onmisbare partners voor de gemeente. Ze behartigen de collectieve belangen binnen hun wijk of dorp en vormen een goed geïnformeerd aanspreekpunt voor de gemeente. Om de betrokkenheid bij de zwerfafvalaanpak te vergroten willen we ze stimuleren om bij te dragen aan de bestrijding van zwerfafval. Dit willen we doen door beloningen uit te reiken voor het georganiseerd opruimen van zwerfafval. De wensen die er binnen een wijk of dorp zijn kunnen gerealiseerd worden met de ontvangen beloning voor het georganiseerd opruimen van zwerfafval.