Financieel toezicht

De gemeente Stadskanaal heeft een groot financieel tekort. Al 10 jaar lang is de gemeente aan het bezuinigingen. In de afgelopen jaren al 15 miljoen euro. Toch komt de gemeente niet rond, omdat het Rijk taken oplegt en daarvoor te weinig geld geeft. Vooral in het sociaal domein en dan met name in de jeugdzorg, de Wmo en bij de uitvoering van de WSW (Wedeka).

De gemeenteraad vindt nog meer bezuinigen géén optie. Genoeg is genoeg! Omdat meer bezuinigingen voor u leiden tot grote afbraak van belangrijke voorzieningen en daarmee de kwaliteit van de samenleving op het spel zetten. De raad besloot daarom een niet-sluitende begroting voor 2021 vast te stellen.

De begroting is door de toezichthouder (dagelijks bestuur van de provincie) beoordeeld en die heeft besloten de begroting niet goed te keuren. Onze gemeente staat met ingang van 1 januari 2021 onder preventief toezicht van de provincie.
•    Hoe ziet het proces eruit?
•    Wat gaat de gemeente hieraan doen?

Wat betekent dit voor u?

In eerste instantie gaat u hier niets merken. De gemeente mag haar vastgestelde begroting 2021 uitvoeren. Zo kan ze gewoon haar taken blijven uitvoeren en aan haar financiële verplichtingen blijven voldoen. Maar er zit wel een rem op:
•    De budgetten zijn bevroren op het niveau van 2020.
•    De toezichthouder moet goedkeuring geven voor het volledig gebruik van de vastgestelde budgetten in de begroting van 2021.
•    Voor nieuwe dingen is geen ruimte.
•    De gemeente moet dit jaar met een herstelplan komen om de financiële tekorten weg te werken.

Waarom nam de gemeenteraad dit besluit?

Bij de behandeling van de begroting voor 2021 bleek dat de gemeente een financieel tekort zou hebben van 7 miljoen euro. Maatregelen om dit tekort weg te werken zouden diep in de gemeenschap snijden en iedereen gaan raken. De gemeenteraad vond het onverantwoord om nog verder te bezuinigen. Inwoners mogen niet nóg meer de dupe worden van het rijksbeleid. Door dit besluit te nemen geven ze een signaal af: genoeg is genoeg!

Sinds de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten lopen de tekorten op. Die tekorten zijn niet veroorzaakt door mismanagement of gebrek aan creativiteit bij de gemeente. De overheid geeft simpelweg onvoldoende geld aan gemeenten voor het uitvoeren van de opgelegde taken. Vooral de kosten voor de uitgaven binnen het sociale domein (zoals jeugdzorg, Wmo en werk) worden structureel onvoldoende gecompenseerd door het Rijk.
Bovendien is de rijksoverheid ook nog bezig met een nieuwe verdeling van het gemeentefonds vanaf 2023.