Goziena Brongers-Roffel

Wethouder Goziena Brongers-Roffel is wethouder voor het CDA. Brongers is tweede locoburgemeester.

Portefeuille

  • Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet/omgevingsplan, Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing, Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Grondexploitatie, Monumentenzorg en cultureel erfgoed, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, Wijkgericht werken, Speelplaatsen, Zwembaden
  • Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische Zaken
  • Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid
  • Cultuur: Stimulering kunst en cultuur incl. vorming, Museale zaken, Theater Geert Teis
  • Projecten: Regio Deal, Omgevingswet, Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan, Gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Digitale infrastructuur, Doorontwikkeling wijkgericht werken, Zwembaden
  • Tijdelijke portefeuille: Welzijn en Refaja