Froukje de Jonge

Froukje de Jonge (CDA) is waarnemend burgemeester van de gemeente Stadskanaal sinds 1 september 2018.

Wettelijke taken burgemeester

De burgemeester heeft een aantal wettelijke taken:

  • Voorzitter van de raad
  • Voorzitter van het college
  • Voorzitter van het Centrale Stembureau van de gemeente
  • Openbare orde en veiligheid

Portefeuille

  • Bestuur
  • Integrale Veiligheid
  • Organisatie en Dienstverlening

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter Raad van Bestuur Huisartsenpost Amsterdam (bezoldigd)
  • Lid Wetenschappelijk instituut CDA (onbezoldigd )