College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Stadskanaal. De ChristenUnie, het CDA, de SP en de VVD maken sinds 23 mei 2018 deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Samenstelling

Vergaderingen

Tijdens de collegevergaderingen bespreekt het college voorstellen die zijn voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wekelijks neemt het college besluiten, die wel openbaar worden gemaakt. De besluitenlijsten met daarin de genomen besluiten kunt u hieronder downloaden.

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord 2018-2022 is na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt. Het bestuursakkoord is getiteld 'Samen koersvast naar de toekomst'. De formateur en gespreksleider bij de gesprekken was de heer Bert Nederveen.

Spreekuur

Elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur houden de wethouders spreekuur in het gemeentehuis. Dit spreekuur is voor iedereen in de gemeente die iets wil vertellen of vragen. U kunt een afspraak maken met een wethouder via mevrouw G.A. de Jonge, (0599) 631 631.

Openbare besluitenlijsten

Elke week neemt het college besluiten en verschijnt er een openbare besluitenlijst. Bekijk de openbare besluitenlijsten.