Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord 2018-2022 is na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gemaakt. Het bestuursakkoord is getiteld 'Samen koersvast naar de toekomst'. De formateur en gespreksleider bij de gesprekken was de heer Bert Nederveen.