Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Burg. Van Sevenhovenstraat 47 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 23 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Burg. Van Sevenhovenstraat 47 te Stadskanaal

Z-19-054320 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbesluit voor: Burg. Van Sevenhovenstraat 47, 9503 RH Stadskanaal, voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk, waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op de volgende locatie:

Burg. Van Sevenhovenstraat 47, 9503 RH Stadskanaal, voor het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk, waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap.

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij:

  • 1.

    Gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal

 

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het College van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend komen in beginsel in aanmerking een beroepsschrift in te stellen.

 

Informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin de publicatie te vermelden als u contact met ons opneemt.