Z-18-045070 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor Weghorst Fleetservice, Schoolstraat 145, 9581 GH Musselkanaal

Publicatiedatum:
woensdag 8 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-18-045070 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor Weghorst Fleetservice, Schoolstraat 145, 9581 GH Musselkanaal

Op 25 april 2019  is de volgende omgevingsvergunning Wabo verleend: Weghorst Fleetservice, Schoolstraat 145, 9581 GH Musselkanaal, de op 5 juli 2018 aangevraagde oprichtingsvergunning voor een tankstation.

De beschikking ligt vanaf 8 mei 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl

Beroep

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

  • 2.

    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • 3.

    De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

 

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Groningen.