Z-18-048084 - Gemeente Stadskanaal - Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe ligboxenstal en het aantal stuks dieren (melkvee) Zijdstukkerweg 8 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 8 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-18-048084 - Gemeente Stadskanaal - Ontwerpbesluit: omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe ligboxenstal en het aantal stuks dieren (melkvee) Zijdstukkerweg 8 te Stadskanaal

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor: Zijdstukkerweg 8, 9501 LB Stadskanaal voor het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe ligboxenstal en het aantal stuks dieren (melkvee).

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 mei 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het College van burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

Alleen personen die een zienswijze hebben ingediend komen in beginsel in aanmerking een beroepsschrift in te stellen.

Informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin de publicatie te vermelden als u contact met ons opneemt.