Z- 18-049345 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor Steenhouwer 33, 9502 EV Stadskanaal, waspark Middel Shop & Bakery, het opslaan van Adblue

Publicatiedatum:
woensdag 8 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ- 18-049345 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning voor Steenhouwer 33, 9502 EV Stadskanaal, waspark Middel Shop & Bakery, het opslaan van Adblue

Op 26 april 2019  is de volgende omgevingsvergunning verleend: omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Steenhouwer 33, 9502 EV Stadskanaal, Waspark Middel Shop & Bakery, het opslaan van Adblue.

De beschikking ligt vanaf 8 mei 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl

Beroep

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

  • 2.

    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • 3.

    De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

 

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Groningen.