Z-19-052194 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal De Brink 2019’

Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-19-052194 Gemeente Stadskanaal – vastgesteld voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal De Brink 2019’

Logo Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad op grond van Artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, een voorbereidingsbesluit heeft genomen. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat zij een nieuw bestemmingsplan zullen vaststellen.

De gemeenteraad heeft het navolgende besloten:

  • 1.

    te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied De Brink in Musselkanaal en om die reden het voorbereidingsbesluit ‘Musselkanaal, De Brink 2019’(als vervat in het GML-bestand (NL.IMRO.0037.VB1902-vs01 met de bijbehorende ondergrond o_Nl.IMRO.0037.VB1902-vs01.dxf d.d. 16-04-2018) vast te stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;

  • 2.

    te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers;

  • 3.

    te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Wat is een voorbereidingsbesluit? Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om bouwinitiatieven die niet gewenst zijn maar wel in het oude bestemmingsplan passen, tegen te gaan.

Waarom wordt dit voorbereidingsbesluit genomen?

Het voorbereidingsbesluit is bedoeld om te bepalen dat het verboden is het gebruik van de bij dit besluit aangewezen gronden of bouwwerken zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te wijzigen in een ander gebruik dan een opvanglocatie voor asielzoekers.

 

U wilt het voorbereidingsbesluit inzien ?

Het voorbereidingsbesluit is vanaf 24 april 2019, voor zes weken, in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. U kunt het voorbereidingsbesluit tevens in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0037.VB1902-vs01 en op www.stadskanaal.nl.

 

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 25 april 2019. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit.