Z-17-037394 Ontwerpbesluit revisievergunning Aviaweg 1, Vledderveen

Publicatiedatum:
vrijdag 19 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-17-037394 Ontwerpbesluit revisievergunning Aviaweg 1, Vledderveen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij van plan is om de revisievergunning (18 september 2007), van Stichting Motor- en Kartsportcentrum Vledderveen aan de Aviaweg 1, ambtshalve te wijzigen.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien? Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal.

U wilt reageren?U kunt tot en met 22 mei 2019 uw zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit ook mondeling doen door minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de Gemeente Stadskanaal (0599 631 631).

U wilt nadere informatie?Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer M. Dokter (0598 788 090) van de Omgevingsdienst Groningen.