Z-18-045070 - Gemeente Stadskanaal - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor Schoolstraat 145, Musselkanaal

Publicatiedatum:
donderdag 7 maart 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenZ-18-045070 - Gemeente Stadskanaal - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor Schoolstraat 145, Musselkanaal

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

Schoolstraat 145, 9581 GH Musselkanaal,  Weghorst Fleetservice, tankstation.

Inzage:

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 7 maart 2019 tot en met 6 weken later ter inzage bij het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit ontwerpbesluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

 

Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.