Gemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 (artikel 12a en 12b)

Publicatiedatum:
donderdag 28 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 (artikel 12a en 12b)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 februari 2019, nr. Z-18-050087/D/19/133552;

 

b e s l u i t :

 

de "Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015" vast te stellen.

Wijziging verordening

 

Artikel I  

 • I.

  De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

   Artikel 12a. vervallen.

  • B.

   Artikel 12b Korting op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning

   lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

   De eigen bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning is gelijk aan de kostprijs en bedraagt € 25,20 per uur. De hoogte van de korting voor iedere cliënt van de doelgroep in het tweede lid bedraagt € 23,01 per uur. De eigen bijdrage voor een zorgperiode van vier weken voor cliënten binnen deze doelgroep bedraagt € 17,50. Inwoners die tot de doelgroep behoren, kunnen in aanmerking komen voor een korting, voor maximaal 105 uur op jaarbasis, op de bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning.

   Leden 4, 5, 6, 7 en 8 als volgt te wijzigen:

   Lid 4. Vervallen

   Lid 5. Vervallen

   Lid 6. Vervallen

   Lid 7. Vervallen

   Lid 8. Vervallen

 

Artikel II  

De wijziging treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2019.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter