Gemeente Stadskanaal: Wijziging Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016

Publicatiedatum:
donderdag 31 mei 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2018, nr. Z-14008734/D/18/113968

 

gelet op de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 22 maart 2018 inzake de beroepsprocedure aanwijsbesluit activiteit van algemeen economisch belang campersta- en ligplaatsen Spoordok Musselkanaal;

 

gelet op de noodzaak om een kostendekkend tarief (integrale kostprijs) vast te stellen;

 

b e s l u i t :

 

 • 2.

  artikel 5 van de Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016 aldus te wijzigen dat dit voortaan luidt:

 • "Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt:

  • a.

   zowel voor passagiersvaartuigen, pleziervaartuigen en overige vaartuigen € 16,10 per dag;

  • b.

   voor campers € 14,20 per dag;

  • c.

   voor een ligplaats gedurende het winterseizoen € 100,00 per vaartuig".

 

 • 3.

  en besluit dat de wijziging van artikel 5 van de Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016 in werking treedt één dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2018.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier plv. voorzitter