Herbenoeming Commissie Rechtsbescherming

Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieHerbenoeming Commissie Rechtsbescherming

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad van de gemeente Stadskanaal op 9 mei 2022 heeft besloten om ingaande 30 maart 2022 voor een nieuwe zittingsperiode (deze is gelijk aan de zittingsperiode van de raad) te herbenoemen:

  • de heer S.H. Spoormans als vast lid en tevens als voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming;

  • de heer G. Heiminge als vast lid en tevens als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming;

  • mevrouw A.B. van Ulsen als vast lid en tevens als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Rechtsbescherming;

  • de heer K. Jongsma als plaatsvervangend lid van de Commissie Rechtsbescherming;

  • mevrouw C.M. Hovingh als plaatsvervangend lid van de Commissie Rechtsbescherming.

De Commissie Rechtsbescherming behandelt bezwaarschriften van inwoners van de gemeente Stadskanaal, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van gemeentelijke belastingverordeningen, kwijtschelding en de Wet waardering onroerende zaken (Woz).

De Commissie Rechtsbescherming brengt advies uit aan het bestuursorgaan (raad, college of burgemeester) dat het besluit -waartegen bezwaar is gemaakt- heeft genomen.