Z-21-091293 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Beatrixstraat 57 in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
donderdag 13 januari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere vergunningZ-21-091293 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van Beatrixstraat 57 in STADSKANAAL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d en de maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994, op 11 januari 2022 het volgende besluit is genomen:

- Beatrixstraat 57 in STADSKANAAL, verkeersbesluit tot intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

  • 1.

    uw naam, adres, datum en handtekening;

  • 2.

    een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is;

  • 3.

    de reden waarom u bezwaar maakt.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.