Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 en Vaststellen subsidieplafond 2022 Welzijn en Zorg (Z-21-093674/D/21/229385)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de gewijzigde doelgroep van de opvoedondersteuning van de GGD;

 

Gelet op opheffing van wijkraad Nautilus, de opheffing van de Wijkraad Noord, en een wens tot correctie en actualisatie van de namen van verschillende wijkraden, verenigingen voor plaatselijk belang, bewonersplatformen en dorpsbelangen;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2022 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2022 opnieuw vast te stellen;

 

B e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel I

Artikel 6.1, tweede lid, onder b van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • 2.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt betreft:

  • a.

   demedicalisering van ADHD;

  • b.

   opvoedondersteuning GGD;

  • c.

   inzet jeugdarts in CJG.

 

Onderdeel II

Artikel 7.1, vierde lid van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 • 4.

  De subsidies worden verstrekt aan Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk; Stichting Wijkbelang Maarsveld; Vereniging Wijkbelang Maarswold; Stichting Wijkraad Parkwijk; Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen; Stichting Dorpsbelang Tange-Alteveer; Vereniging Plaatselijk Belangen Mussel; Stichting Ocrea Onstwedde; Stichting Bewonersplatform Maarsstee; Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal.

 

Onderdeel III

De bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2022 Welzijn en Zorg

 

Op basis van de begroting 2022 bedraagt het subsidieplafond voor Welzijn en Zorg € 3.753.269,-.

 

Subsidieverdeling 2022 Welzijn en Zorg

 

Subsidieverdeling Welzijnsvoorzieningen

€ 3.337.549,-

Stichting Welstad, budgetsubsidie

€ 3.337.549,-

Subsidieverdeling Vrijwilligerswerk

€ 1.295,-

Humanitas, Klussendienst

€ 1.295

Subsidieverdeling Algemeen maatschappelijk werk

€ 102.320,-

Discriminatie Meldpunt Groningen

€ 12.160,-

Slachtofferhulp Nederland

€ 7.360,-

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland

€ 82.800,-

Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen

€ 77.437,-

Inloopvoorziening De Regenboog - Cosis

€ 77.437,-

Subsidieverdeling Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

€ 31.800,-

GGD/JGZ Groningen, opvoedondersteuning

€ 16.700,-

GGD/JGZ Groningen, inzet jeugdarts in CJGV

€ 15.100,-

Subsidieverdeling Welzijn breed

€ 70.305,-

Wijkraden, verenigingen voor plaatselijk belang, bewonersplatformen en dorpsbelangen.

€ 46.100,-

Participatieraad

€ 18.635

OOGvereniging Regio Groningen

€ 570,-

Stichting Hospice Stadskanaal e.o.

€ 5.000,-

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

€ 105.051,-

Vakantiecomité Onstwedde

€ 1.021,-

Vakantiecomité Alteveer

€ 1.021,-

Vakantiecomité Heidedop

€ 1.021,-

Vakantiecomité Maarsstee

€ 1.021,-

Vakantiecomité Maarswold Actief

€ 1.021,-

Vakantiecomité Cereswijk

€ 1.021,-

Jeugdraad Musselkanaal

€ 1.771,-

Stichting Jongerenwerk SOZO

€ 1.771,-

IVN, lokale werkgroep

€ 2.176,-

Algemene Activiteitencommissie Ouderen

€ 1.937,-

OSOS en ouderenbonden

€ 1.695,-

Humanitas, Vriendschapskring en vriendschappelijk huisbezoek

€ 1.633,-

Welstad, Klik-in-de-wijk

€ 3.405,-

Stichting Beheer MFA Noordstee

€ 84.537,-

Subsidieverdeling Volksgezondheid

€ 27.512,-

Lentis, Preventieprogramma’s

€ 16.771,-

Stichting Groningen Hartveilig

€ 4.840,-

Verslavingszorg Noord Nederland

€ 5.901,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel IV

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Aldus besloten in de vergadering van 7 december 2021

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester