Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
maandag 13 december 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-21-094098/D/21/230628)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 14 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 07-12-2021 tot vaststelling van tarieven voor OH, OZ en het combinatietarief OH/OZ voor de zorg in natura per 1 januari 2022;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

 

 

 

Artikel I Wijziging Nadere regels

Onderdeel A

In Bijlage 3: Tarieven Wmo bij Ondersteuning huishouden het PGB-tarief te wijzigen in € 31,18;

 

Onderdeel B

In Bijlage 3: Tarieven Wmo bij Ondersteuning zelfredzaamheid Plus (OZ plus) het PGB-tarief te wijzigen in € 32,51;

 

Onderdeel C

In Bijlage 3: Tarieven Wmo bij het combinatietarief OZ/OH plus het PGB-tarief te wijzigen in € 31,58.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op één januari 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester