Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
dinsdag 30 november 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 – mandaten 77 en 84 tabel ROB en 46 en 47 30 tabel MZ (Z-21-093698/D/21/228461)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de wens om het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 actueel te houden;

 

Gelet op de gewijzigde ambtelijke taakverdeling met betrekking tot de Wet Kinderopvang;

 

b e s l u i t e n :

 

het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 als volgt te wijzigen.

 

 

Onderdeel A

Mandaatnummer 77 in de tabel, behorende bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer (ROB) vervalt; in de kolom ‘omschrijving onderwerp’ wordt daartoe het woord “Vervallen” opgenomen en de overige tekst verwijderd. Het mandaat komt te luiden:

 

nummer

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

77

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandaatnummer 84 in de tabel, behorende bij de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer (ROB) vervalt; in de kolom ‘omschrijving onderwerp’ wordt daartoe het woord “Vervallen” opgenomen en de overige tekst verwijderd. Het mandaat komt te luiden:

 

nummer

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

84

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tabel, behorende bij de Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ) wordt een nieuw mandaat 46 ingevoegd, luidende als volgt:

 

nummer

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

46

Besluitvorming over uitvoering Wet kinderopvang

BW

21000001 Manager Maatschappe-lijke Zaken

21000002 Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

 

ma

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken

 

 

 

 

 

In de tabel, behorende bij de Afdeling Maatschappelijke Zaken (MZ) wordt een nieuw mandaat 47 ingevoegd, luidende als volgt:

 

nummer

omschrijving onderwerp

mandaatgever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

47

Het nemen van beslissingen voor het opnemen van kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang

BW

21000001 Manager Maatschappe-lijke Zaken

21000002 Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken

 

ma

 

 

 

 

 

21000044 Teamleider beleid MZ

21000003 Beleidsmedewerker Maatschappelijke Zaken

 

 

 

 

 

Onderdeel B

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester