Z-21-087371 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van G.W. Spitzenstraat 43 in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 18 augustus 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-21-087371 - Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit tot het intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van G.W. Spitzenstraat 43 in STADSKANAAL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d en de maatregelen als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994, op 16 augustus 2021 het volgende besluit is genomen:

- G.W. Spitzenstraat 43 in STADSKANAAL, verkeersbesluit tot intrekken van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten:

  • 1.

    uw naam, adres, datum en handtekening;

  • 2.

    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

  • 3.

    de reden waarom u bezwaar maakt.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.