Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
maandag 28 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Mandaat-, volmacht- en machtigingsstatuut Stadskanaal 2019 (Z-21-084373/ D/21/213907)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op het besluit Mandaat-, volmacht- en machtigingsstatuut Stadskanaal 2019,

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de volgende wijziging van het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019:

 

Artikel 1 Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019:

Het besluit Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Onderdeel GKB Drenthe onder Nr.1. wordt aangevuld met:

‘ Het besluiten tot het indienen van adviezen aan de rechtbank te Groningen op grond van het Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester