Z-20-078303 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van twee wooneenheden in een bestaand gebouw, Handelsstraat 32 en 32 A in STADSKANAAL

Publicatiedatum:
woensdag 17 februari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-20-078303 - Gemeente Stadskanaal - Verleend: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van twee wooneenheden in een bestaand gebouw, Handelsstraat 32 en 32 A in STADSKANAAL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 11 februari 2021 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

 • -

  Handelsstraat 32 en 32 A, 9501 EV STADSKANAAL, het realiseren van twee wooneenheden in een bestaand gebouw.

Ten behoeve van deze omgevingsvergunning is tevens op 11 februari 2021 een besluit hoger grens waarde geluid vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai: 61 dB op de voorgevel

U wilt bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.