Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
woensdag 20 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijziging van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 (Z-20-075051/D/20/197089)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de wens om een structurele subsidie te verstrekken aan Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken voor de professionele schoonmaakkosten;

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018:

 

Artikel I

 • A.

  De tekst van artikel 7.2, tweede lid te wijzigen zodat dit komt te luiden:

  De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt betreffen voorlichting aan en ondersteuning en belangenbehartiging van blinden en slechtzienden en de professionele schoonmaak van het hospice.

 • B.

  De tekst van artikel 7.2, vierde lid te wijzigen zodat dit komt te luiden:

  De subsidie wordt verstrekt aan de OOGvereniging Regio Groningen en aan Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken.

 • C.

  De tekst van artikel 7.2, zesde lid te wijzigen zodat dit komt te luiden:

  De subsidie aan de OOGvereniging Regio Groningen en de subsidie aan Stichting Hospice Stadskanaal en Omstreken worden niet geïndexeerd.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 december 2020.

burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt

burgemeester