Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 21 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijzigen regeling en vaststellen subsidieplafond 2021 (Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de nieuwe naam voor de GGZ-Inloopvoorziening;

 

Gelet op het niet meer bestaan van Veur Mekander en Actief 50Plus+;

 

Gelet op het niet meer in oprichting zijn van Wijkraad Maarswold;

 

Gelet op de stopzetting van de inzet ‘Druk & Dwars’ in Stadskanaal;

 

Gelet op de constatering dat de inzet van Elker in de gemeente Stadskanaal geen subsidie betreft;

 

Gelet op een samenvoeging van activiteiten bij Humantas;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2021 opnieuw vast te stellen;

 

b e s l u i t :

 

 

 

Onderdeel I

Artikel 5.1, vierde lid van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidie wordt verstrekt aan Inloopvoorziening de Regenboog – Cosis.

 

Onderdeel II

Artikel 6.1, vierde lid van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidie wordt verstrekt aan de GGD/JGZ Groningen.

 

Onderdeel III

Artikel 7.1, vierde lid van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidie wordt verstrekt aan Bewonersbelangen Ceresdorp; Wijkraad Maarsveld; Wijkraad Maarswold; Wijkraad Parkwijk; Wijkraad Stadskanaal-Noord; St. Pl. Belang Vledderveen; St. Pl. Belang Tange-Alteveer; Ver. Pl. Belang Mussel; Stichting Ocrea; Bewonersplatform Maarsstee; Wijkraad Nautilus; Dorpsbelangen Musselkanaal.

 

Onderdeel IV

Artikel 8.1, vierde lid van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidies worden verstrekt aan vakantiecomité’s, jeugdverenigingen, de lokale werkgroep IVN, de Algemene Activiteitencommissie Ouderen (AAC), de OSOS en ouderenbonden, de Vriendschapskring en het huisbezoek van Humanitas, de Stichting Welstad.

 

Onderdeel V

Artikel 9.1, vierde lid van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidie wordt verstrekt aan Lentis (preventieprogramma’s); Stichting Groningen Hartveilig; Verslavingszorg Noord Nederland.

 

Artikel 9.1, zesde lid, onder b te laten vervallen.

 

Artikel 9.1, tweede lid, onder b te laten vervallen.

 

Artikel 9.1, zesde lid, onder c te wijzigen zodat deze komt te luiden:

c. wordt voor de subsidie voor de Stichting Groningen Hartveilig de indexeringssystematiek niet gevolgd. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het aantal inwoners.

 

Onderdeel VI

De bijlage van de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2021 Welzijn en Zorg

 

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor Welzijn en Zorg

€ 3.705.300,00.

 

Subsidieverdeling 2021 Welzijn en Zorg

 

Subsidieverdeling Welzijnsvoorzieningen

€ 3.298.758,-

Stichting Welstad, budgetsubsidie

€ 3.298.758,-

Subsidieverdeling Vrijwilligerswerk

€ 1.282,-

Humanitas, Klussendienst

€ 1.282,-

Subsidieverdeling Algemeen maatschappelijk werk

€ 101.276,-

Discriminatie Meldpunt Groningen

€ 12.008,-

Slachtofferhulp Nederland

€ 7.268,-

Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland

€ 82.000,-

Subsidieverdeling Opvang, beschermd en begeleid wonen

€ 76.670,-

Inloopvoorziening De Regenboog - Cosis

€ 76.670,-

Subsidieverdeling Eerstelijnsloket Wmo en jeugd

€ 31.800,-

GGD/JGZ Groningen, opvoedondersteuning 4-19 jarigen

€ 16.700,-

GGD/JGZ Groningen, inzet jeugdarts in CJGV

€ 15.100,-

Subsidieverdeling Welzijn breed

€ 62.106,-

Bewonersbelangen Ceresdorp

€ 3.500,-

Wijkraad Maarsveld

€ 3.572,-

Wijkraad Parkwijk

€ 3.500,-

Wijkraad Stadskanaal Noord

€ 4.647,-

St. Pl. Belang Vledderveen

€ 3.500,-

St. Pl. Belang Tange-Alteveer

€ 3.500,-

Ver. Pl. Belang Mussel

€ 3.500,-

Stichting Ocrea

€ 3.517,-

Wijkraad Maarswold

€ 3.500,-

Bewonersplatform Maarsstee

€ 3.500,-

Wijkraad Nautilus

€ 3.950,-

Dorpsbelangen Musselkanaal

€ 5.900,-

OOGvereniging Regio Groningen

€ 570,-

Participatieraad

€ 18.450,-

Subsidieverdeling Sociaal cultureel werk

€ 106.105,-

Vakantiecomité Onstwedde

€ 1.011,-

Vakantiecomité Alteveer

€ 1.011,-

Vakantiecomité Heidedop

€ 1.011,-

Vakantiecomité Maarsstee

€ 1.011,-

Vakantiecomité Maarswold Actief

€ 1.011,-

Vakantiecomité Cereswijk

€ 1.011,-

Jeugdraad Musselkanaal

€ 1.754,-

Stichting Jongerenwerk SOZO

€ 1.754,-

IVN, lokale werkgroep

€ 2.155,-

Algemene Activiteitencommissie Ouderen

€ 1.918,-

OSOS en ouderenbonden

€ 1.678,-

Humanitas, Vriendschapskring en vriendschappelijk huisbezoek

€ 1.616,-

Welstad, Klik-in-de-wijk

€ 3.371,-

Stichting Beheer MFA Noordstee

€ 85.793,-

Subsidieverdeling Volksgezondheid

€ 27.240,-

Lentis, Preventieprogramma’s

€ 16.605,-

Stichting Groningen Hartveilig

€ 4.792,-

Verslavingszorg Noord Nederland

€ 5.843,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel VII

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt

burgemeester