Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 21 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: wijzigen regeling en vaststellen subsidieplafond 2021 (Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de feitelijke samenvoeging van Stichting Promotie Westerwolde en Tourist Info Westerwolde;

 

Gelet op de samenvoeging van de organisaties Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur tot Jeugdfonds Sport en Cultuur;

 

Gelet op de integratie van Bewegen bij TDC en Wedeka in de budgetsubsidie van Stichting Welstad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2021 opnieuw vast te stellen;

 

b e s l u i t :

 

 

Onderdeel I

Artikel 2.2, vierde lid van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidie wordt verstrekt aan Stichting Promotie Westerwolde.

 

Onderdeel II

Artikel 3.1, vierde lid te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

De subsidie wordt verstrekt aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur, de Stichting Leergeld, Veur Noppes, de Voedselbank, Amateur Tuinders Vereniging “Het Page-Dal” en de Stichting Urgente Noden Groningen.

 

Onderdeel III

Artikel 4.1 te laten vervallen.

 

Onderdeel IV

De bijlage van de Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2021 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor Economie en Arbeidsmarktbeleid € 169.100,00.

 

Subsidieverdeling 2021 Economie en Arbeidsmarktbeleid

 

Subsidieverdeling Recreatie en toerisme

€ 31.928,-

Stichting Snikkeweek

€ 2.762,-

Stichting Oranjecomité Musselkanaal

€ 2.166,-

Stichting Promotie Westerwolde

€ 27.000,-

Subsidieverdeling Voorzieningen minima

€ 137.117,-

Jeugdfonds Sport en Cultuur

€ 36.388,-

Stichting Leergeld

€ 87.125,-

Veur Noppes

€ 1.299,-

Voedselbank

€ 2.706,-

Amateur Tuinders Vereniging ‘Het Page-Dal’

€ 1.082,-

Stichting Urgente Noden Groningen

€ 6.150,-

Humanitas – Thuisadministratie

€ 2.367,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel V

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt

burgemeester