Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 21 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: vaststellen subsidieplafond 2021 (Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2021 opnieuw vast te stellen;

 

b e s l u i t :

 

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2021 Reguliere Peuteropvang

 

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor Reguliere Peuteropvang

€ 110.000,00.

 

Subsidieverdeling 2021 Reguliere Peuteropvang

 

Subsidieverdeling Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (excl. VVE-Thuis)

€ 110.000,-

Peuterspeelzaalwerk

€ 110.000,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt

burgemeester