Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
maandag 21 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: vaststellen subsidieplafond 2021 (Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018)

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2021 opnieuw vast te stellen;

 

 

b e s l u i t :

 

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 te wijzigen zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2021 Jeugd en Educatie

 

Op basis van de begroting 2021 bedraagt het subsidieplafond voor Jeugd en Educatie

€ 1.173.300,-.

 

Subsidieverdeling 2021 Jeugd en Educatie

 

Subsidieverdeling VVE-Thuis

€ 20.910,-

Per VVE-Thuisgroep is een subsidie van maximaal €820,- beschikbaar. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

€ 20.910,-

Subsidieverdeling Lokaal onderwijsbeleid algemeen

€ 168.892,-

Groninger Studiefonds

€ 3.792,-

GGD/JGZ, zorgspecialisten in het basisonderwijs

€ 96.200,-

GGD/JGZ, bereik doelgroeppeuters

€ 68.900,-

Subsidieverdeling Voorschoolse educatie, inclusief Voorleestrajecten

€ 983.500,-

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020.

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt

burgemeester