Z-20-074355 - Gemeente Stadskanaal - intrekken en opnieuw indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van 15 woningen, Kerkstraat Badstraat in Musselkanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 31 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraagZ-20-074355 - Gemeente Stadskanaal - intrekken en opnieuw indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het realiseren van 15 woningen, Kerkstraat Badstraat in Musselkanaal

Rectificatie:

Op 15 juli de aanvraag, ingediend op 19 juni, om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingetrokken omdat het onderliggend bestemmingsplan ‘Musselkanaal, Kerkstraat Badstraat pas op 2 juli geheel onherroepelijk in werking is getreden. Daarmee komt de kennisgeving Z-20-073266- Gemeente Stadskanaal - Aangevraagd: omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor: het realiseren van 15 woningen, Kerkstraat Badstraat in Musselkanaal (gmb-2020-163825- 1 juli 2020) te vervallen en wordt vervangen door onderstaande kennisgeving:

Op 16 juli 2020 is de volgende omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aangevraagd:

  • -

    Kerkstraat Badstraat, 9581 Musselkanaal, het realiseren van 15 woningen.

Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.