Gemeente Stadskanaal: Besluit ondertekening stukken die van de raad uitgaan (nr. /UIT-20025697)

Publicatiedatum:
donderdag 16 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Besluit ondertekening stukken die van de raad uitgaan (nr. /UIT-20025697)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 23 juni 2020, nr. /UIT-20025697;

 

b e s l u i t :

 

 

de burgemeester toe te staan om de ondertekening van de stukken die van de raad uitgaan op te dragen aan de griffier.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2020.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier ondervoorzitter