Aanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Z-20- 066416)

Publicatiedatum:
dinsdag 25 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieAanwijzingsbesluit buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Z-20- 066416)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 

mede gelet op de Ambtenarenwet 2017 en het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet;

 

b e s l u i t e n :

 

I

aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen op basis van hun arbeidsovereenkomst met de gemeente Stadskanaal de navolgende personen:

mevrouw I.A. Abrahams-de Vries;

mevrouw I. de Weerd;

mevrouw A. Drenth;

mevrouw L. Ots-Kroon;

mevrouw W.N.E. Rozema.

 

II

De aanwijzingen bedoeld onder I gelden voor de duur van de overeenkomst tussen betrokkene en de gemeente Stadskanaal.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 18 februari 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer G. Borgesius

locoburgemeester