Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.

Publicatiedatum:
maandag 23 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.

 

(Z-19-059052/D/19/154744)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling gemeente Stadskanaal en artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;

 

b e s l u i t e n :

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) van de Gemeentewet:

 

de heer W. Drenthen, teamleider Belastingen en Geo;

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet:

 

de heer G. Meijer, teamleider Financiën en Control.

 

Dit besluit treedt in werking op 10 december 2019.

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

Mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester