Z-17-037726 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: maatwerkbesluit op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en het Activiteitenbesluit milieubeheer te verlenen aan de aanvrager MVA Revisie en Onderhoud, Stelmaker 32, 9502 KA te Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 11 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingZ-17-037726 - Gemeente Stadskanaal – Verleend: maatwerkbesluit op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en het Activiteitenbesluit milieubeheer te verlenen aan de aanvrager MVA Revisie en Onderhoud, Stelmaker 32, 9502 KA te Stadskanaal

Op 28 november 2019 is de volgende maatwerkbesluit verleend: Stelmaker 32, 9502 KAStadskanaal, opleggen maatwerkvoorschrift geluid voor het vastleggen van de benodigde geluidsruimte.

De beschikking ligt vanaf 11 december 2019 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

Beroep

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

  • 2.

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • 3.

    de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Groningen.

 

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.