Restafval

Restafval is afval dat niet gescheiden ingezameld kan worden en hoort in de grijze container. Restafval gaat de verbrandingsoven in en kan niet verwerkt worden tot nieuwe producten. Gelukkig kan veel van ons afval wel gescheiden worden ingezameld. Voor de restafvalcontainer blijft dan weinig afval over. Daarom wordt de grijze container vanaf 2019  nog maar 1 keer in de 4 weken geleegd. Bent u benieuwd wanneer uw grijze container geleegd wordt? Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl of op de afvalwijzerapp.