Containers

In de gemeente Stadskanaal verzamelen we afval op twee manieren:

 • Groene en grijze containers
 • Ondergrondse containers

Containers
De grijze container is bedoeld voor restafval. Dit is al het afval dat u niet apart kunt inleveren. De groene container is bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval.

Ondergrondse containers
Op sommige plekken in de gemeente zijn ondergrondse containers. Deze staan vooral bij flatgebouwen en appartementencomplexen. Elke woensdag legen we de ondergrondse containers. Vuilnis naast ondergrondse containers is niet toegestaan

Als we constateren dat er vuilnis naast ondergrondse containers ligt, dan gaan wij samen met de stadswachten het afval onderzoeken en proberen een adres te achterhalen. Een boete kan hierdoor volgen. Voor een overzicht van welk afval de gemeente wanneer zal ophalen kunt u kijken op de website Mijn afvalwijzer.

Spelregels aan de weg zetten afval:

 • Zet de container uiterlijk om 7.30 uur aan de weg
 • Zorg ervoor dat de klep van de container gesloten is
 • Zet geen vuilniszakken en ander afval naast de container
 • Plaats de container met de dekselopening naar de straat toe

Is uw container niet geleegd?

Het kan voorkomen dat de container niet is geleegd op de aangegeven ophaaldag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als uw container niet is geleegd, kunt een melding doen met de Fixi app. Op die manier kunt u meldingen volgen en ontvangt u updates over uw eigen melding(en). U kunt de Fixi app downloaden in de Appstore en Google Playstore:

Wilt u uw container omruilen?
Heeft u een container van 140 liter en wilt u een grotere container van 240 liter aanvragen? Dan kunt u deze omruilen. U betaalt dan per lediging de kosten voor een grote container. Stuurt u ons een mail of bel ons via 0599-631631.

Is uw container stuk?
Is uw container stuk, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wilt u een extra container?
Als u veel medisch afval hebt kunt u in aanmerking komen voor een extra container op basis van een medische verklaring van uw huisarts of specialist. U stuurt ons uw medische verklaring op. Wij controleren of u naast de container ook recht hebt op een vergoeding afvalstoffenheffing

Heeft u geen medische verklaring, maar wilt u toch een extra container? Dan belt u met ons Klant Contact Centrum via 0599-631631. Zij brengen u in contact met onze afvaladviseur. Hij kijkt, samen met u, waar u tegenaan loopt bij het inzamelen en het scheiden van afval. Hij zorgt eventueel voor het bestellen van een extra container, waar u ook per lediging de kosten voor moet betalen.

Wat kost een overtreding? (2019)

 • Boete bijplaatsing  € 95,00
 • Boete veroorzaken zwerfafval € 140,00

Werkt de ondergrondse container niet goed? Geef dit dan door aan ons. Wij zorgen dan voor een spoedige oplossing. Maar laat in de tussentijd uw vuilnis niet naast de container staan!

Tarieven 2019
In de gemeente Stadskanaal hanteren we het principe: de vervuiler betaalt. Elk huishouden betaalt een basisbedrag. Daarnaast betaalt u voor de hoeveelheid afval die u aanbiedt. We tellen het aantal keren dat u de container laat legen of afval in de ondergrondse container werpt. De tarieven voor 2019 zijn: 

 • Basisbedrag per huishouden per half jaar: € 65,00
 • Grijze container per lediging: groot (240 liter) € 4,75, klein (140 liter) € 3,15
 • Groene container per lediging: groot (240 liter) € 2,40, klein (140 liter) € 1,85
 • Ondergrondse container per inworp: € 1,25
 • Grof huisvuil tot twee kubieke meter: zelf brengen naar afvalbrengstation € 6,00, op aanvraag laten halen € 20,00

Wilt u meer weten over het tarief? Kijk dan bij Afvalstoffenheffing.