Verlenging en verruiming TONK

30 juni

TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling kan aangevraagd worden met ingang van 1 januari 2021. De regeling is nu verlengd tot 1 oktober 2021 (voorheen was dit 1 juli 2021) en bovendien zijn de voorwaarden verruimd met terugwerkende kracht.

Wat is de TONK?

Heeft u minder inkomen door de coronacrisis en kunt u hierdoor noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kan de TONK u helpen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

Heeft u al TONK aangevraagd?

Dan beoordelen wij uw aanvraag (opnieuw) op basis van de gewijzigde voorwaarden. Mogelijk ontvangt u hierdoor alsnog een vergoeding of valt de vergoeding hoger uit.