Uw PMD-afval niet meegenomen? Lees hier waarom

24 maart

Uw PMD (Plastic- en Metalen- verpakkingen en Drinkpakken) afval is de afgelopen periode niet meegenomen. Dit kan komen doordat u het afval heeft aangeboden in een zwarte zak of omdat in uw PMD-afval restafval is aangetroffen dat hier niet thuis hoort, zoals piepschuim of een plastic zwembad.

Plastic, metaal en drankenkartons afval

U gebruikt zwarte zakken

Als u uw PMD-afval bij de straat legt in een zwarte zak, dan neemt de inzamelaar uw PMD-afval niet mee. Ze nemen alleen uw PMD-afval mee als u het aanbiedt in de speciale doorzichtige zakken. In deze zakken kan de inzamelaar uw aangeboden afval goed beoordelen. U kunt de zakken 1x per maand gratis bestellen via de website of via (0341-274200).

Verkeerd afval in de PMD-zak

De inzamelaar heeft veel ‘verkeerd’ afval aangetroffen in de door u aangeboden PMD-zak en heeft daarom uw afvalzak niet meegenomen. Het PMD is dan namelijk niet te recyclen. Bij het afkeuren van een vracht gaat het afval de verbrandingsoven in. De gemeente krijgt dan geen vergoeding vanuit het Afvalfonds, maar moet wel betalen voor de verbranding. Deze vergoeding ontvangt de gemeente voor alle PMD-afval dat te recyclen is. Hoe meer het PMD-afval verontreinigd is, des te lager is de vergoeding. Voor u is dit van invloed op uw afvalstoffenheffing, omdat we deze vergoeding gebruiken voor het verlagen van de inzamelkosten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verwerkers het door ons aangeboden afval niet afkeuren. Helpt u mee?

 • Gebruik altijd de speciale doorzichtige zakken voor PMD-afval.
 • Zorg dat u geen ‘verkeerd’ afval in de doorzichtige zakken aanbiedt.

Wat mag wel en niet in de doorzichtige afvalzakken?

 • Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons, enkele voorbeelden:
 • pakken vruchtensap, vla, frisdrank, melk ook met een plastic draaidop
 • kleine drinkpakjes die uw kinderen meenemen naar school
 • plastic flesjes, shampoo- en wasmiddelflacons
 • tubes tandpasta, gel en boterkuipjes
 • zakken en bakjes van groente, fruit en salade
 • frisdrankblikjes, groenteblikjes
 • (metalen) flessendoppen en kroonkurken

Wat hoort NIET in de plastic afvalzakken? Enkele voorbeelden:

 • samengestelde materialen zoals chips zakken
 • verpakkingen die chemicaliënresten bevatten, bijvoorbeeld lijm- en verfverpakkingen
 • spuitbussen, bijvoorbeeld deodorantbussen en haarlakbussen
 • plastic dat geen verpakking is, zoals speelgoed, plastic tuinstoelen of tandenborstels
 • piepschuim en landbouwplastic
 • zwembad

Wilt u zeker weten of uw afval in de PMD-afvalzak mag? Check het via de Afvalscheidingswijzer.