Uitnodiging bijeenkomst Lokaal Sportakkoord

13 november

In onze gemeente gebeuren veel mooie dingen op het gebied van bewegen, sport en buitenspelen. Dat willen wij graag zo houden en mogelijk uitbreiden. Bewegen is leuk en kan nog veel meer opleveren. Denk aan gezelligheid, ontspanning, saamhorigheid, gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid. Maar ook het erbij horen en een gezonde ontwikkeling van onze kinderen.

Wij willen in onze gemeente samen met organisaties en verenigingen, ondernemers, vrijwilligers, professionals en inwoners een Lokaal Sportakkoord maken, omdat we geloven in de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl.

Alle sportverenigingen en overige sportaanbieders uit de gemeente Stadskanaal worden uitgenodigd om op woensdag 13 november om 19:30 uur verder te praten over de invulling van het lokale sportakkoord van Stadskanaal. de bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis. We zien graag de aanmeldingen tegemoet via e-mail

Deze avond zal de sportaanbieder in de gemeente centraal staan. Aan de hand van de behoefte wordt bepaald welke onderwerpen aan bod komen. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Is er bij uw vereniging voldoende sportaanbod of zou u hier iets aan toe willen voegen? Bijvoorbeeld voor nieuwe doelgroepen: welke groep is er nog geen lid bij uw club maar zou u graag welkom willen heten?
  • Zijn er specifieke beweegprogramma’s die u aan wilt bieden, eventueel samen met andere aanbieders of het onderwijs? (denk aan old starts voetbal, multisport programma voor jeugd tot 8 jaar, Nijntje beweegdiploma etc.)
  • Heeft de vereniging voldoende en goed geschoold kader of kan dit wel een impuls gebruiken?
  • Is er voldoende aanwas van nieuwe leden naar de organisatie? Zo niet, dan kunnen we misschien met elkaar een aantal initiatieven bedenken
  • ….

De avond wordt zo concreet en praktisch mogelijk gemaakt. Aan het einde van de avond is de opbrengst dat de wensen en ambities in kaart zijn gebracht. Ook is er aandacht voor de drempels die er mogelijk zijn om daar te komen (geld, accommodatie, technisch kader etc.) en wat er gedaan kan worden om die drempels weg te nemen via beschikbare ondersteuningsmogelijkheden.

Op 28 augustus 2019 is er een eerste bijeenkomst geweest waar de aanwezigen een korte toelichting op de 6 pijlers uit het Nationale Sportakkoord kregen:

1. Inclusief Sporten en Bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale aanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig in bewegen
6. Topsport inspireert

In de bijeenkomst is gesproken over wat er goed gaat en wat er beter kan. Er is de aanwezigen gevraagd om, wat zij hebben gedeeld, te vertalen in een wensenlijst. Wat is de wens voor het sportaanbod in de breedste zin van het woord voor Stadskanaal.

 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/uitnodiging-bijeenkomst-lokaal-sportakkoord-431.html