Streekhistorisch Centrum en bibliotheek onderzoeken gezamenlijke huisvesting

15 juli

Het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal en Biblionet Groningen hebben samen een projectplan opgesteld om tot verregaande samenwerking te komen. Dit moet resulteren is een gezamenlijke huisvesting in 't Kofschip.

Foto van ingang de bibliotheek

Beide organisaties werken sinds de zomer van 2019 aan een plan dat op termijn moet dit leiden naar een gezamenlijke huisvesting in het pand van de bibliotheek; 't Kofschip. Zo ontstaat een bruisende ‘huiskamer’ in het centrum van Stadskanaal. Hier worden de thema’s een leven lang leren, plezier in het lezen, digitalisering en meedoen in de samenleving, het presenteren van streekhistorie, erfgoed en kunst laagdrempelig en toegankelijk gepresenteerd aan de hand van exposities, presentaties, discussies en muziek. Binnen het college van de gemeente Stadskanaal is groot draagvlak voor het plan.

 

Bibliotheek

De bibliotheek van Stadskanaal is sinds 2008 gevestigd in 't Kofschip: een ruim, modern gebouw in het centrum van Stadskanaal. Door veranderende functies staat de bibliotheek aan de vooravond van een herinrichting naar de eisen van deze tijd; een plek waar ontmoeten, leren en ontdekken centraal staat. Dit doet de bibliotheek het liefst samen met andere organisaties en partners onder één dak. In samenwerking kan op die manier nog beter vorm en inhoud gegeven worden aan de culturele, maatschappelijke en educatieve functie van de bibliotheek.

 

Streekhistorisch Centrum Stadskanaal

Het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal (SHC) is gehuisvest in het sfeervolle, maar kleine en relatief ver buiten het centrum van Stadskanaal gelegen Huize ter Marse. Het SHC organiseert op deze locatie wisseltentoonstellingen en een breed programma aan zondagmiddagactiviteiten. Om aantrekkelijk te blijven voor het publiek moet volgens SHC veel geïnvesteerd worden in het gebouw. Het gebouw is momenteel slecht toegankelijk voor mensen met een beperking, en ten aanzien van de duurzaamheid, het energieverbruik van het gebouw en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers laat de situatie te wensen over. Ook kan in het huidige gebouw niet voldaan worden aan de gewenste standaard van bewaaromstandigheden van de collectie.

 

Samen sterker

Het plan, met de naam 'Het Kofschip als kloppend hart van de Knoalster cultuur', dient als uitwerking van de bestaande ideeën en dient tevens als startdocument voor fondsenwerving. Na de realisatie van de gezamenlijke huisvesting blijven de beide organisaties formeel als twee separate organisaties fungeren: beide met eigen vrijwilligers, personeel, directie en organisatiestructuur. Maar wel samen sterker.