Stadstuin op Europaplein

7 juli

Dit najaar start de aanpak van het Europaplein. In het project Centrumvernieuwing was budget gereserveerd voor de Kiepkörf en de Eurostate, maar niet voor het Europaplein zelf. Met de bijdrage vanuit de Regiodeal Oost-Groningen kunnen we de plannen nu alsnog realiseren. Het college stelt daarom de raad voor om het ontwerp uit te gaan voeren.

Tekening door architect van Stadstuin

Wensen

Tijdens ideeënsessies in 2019 werd al duidelijk wat de wensen zijn voor het Europaplein: een stadstuin met veel groen, ruimte voor kleine evenementen en een goede aansluiting met de fietsstraat en het Raadhuisplein. Daarmee waren de ontwerpen snel gemaakt door landschapsarchitect Frans Beune. De betrokkenen wisten overigens van tevoren dat er geen budget was om het plein aan te pakken, tenzij er subsidie voor kwam.


Wethouder Goedhart Borgesius: “Prachtig dat we nu met geld vanuit de Regiodeal ook het Europaplein zelf kunnen aanpakken. De stadstuin is straks een mooie groene oase die de aantrekkelijkheid van het hele centrum vergroot.”

Verkoeling in de zomer

Het ontwerp levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het centrum. Het groen, en dan met name de boombeplanting, is belangrijk voor een aangenaam verblijf in de openbare ruimte van het centrum. Maar het is ook essentieel als klimaatbuffer in het stedelijk gebied. In omgevingen met veel stenen blijft de warmte in de zomer hangen in de bestrating, terwijl groen (zoals bomen) verkoeling biedt.

Regiodeal Oost Groningen

De Regiodeal Oost bestaat uit 4 pijlers: leren, werk en inkomen, gezondheid en woonomgeving. Binnen de pijler woonomgeving is een Regeling actielijn ‘Vitale Kernen’. Het hoofddoel van deze regeling is om gemeenten in de regio Oost-Groningen in staat te stellen projecten uit te voeren die gericht zijn op het versterken van de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van centra. De aanpak van de Europaplein sluit naadloos aan op de voorwaarden in de regeling.

Centrumvernieuwing

Centrumvernieuwing Stadskanaal bestaat uit drie pijlers. Eén van de pijlers is de openbare ruimte. De vernieuwing van de openbare ruimte bestaat uit de projecten Rijglijn, Europalaan en Oude Markt. Een deel van de rijglijn, inclusief de Kiepkörf, het plein voor de Eurostate en de Europalaan is inmiddels uitgevoerd. De vernieuwing van het Europaplein kan mede dankzij geld uit de Regiodeal Oost-Groningen nu aangepakt worden. Meer weten? Kijk dan op www.centrumvernieuwing.nl.