Omgevingsplan: waar staan we?

28 mei

De gemeente Stadskanaal is bezig met het maken van een omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied. Dit omgevingsplan komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen die de gemeente nu hanteert. Op dit moment hebben we de eerste stap naar het omgevingsplan gezet. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ligt ter inzage. Uw mening is belangrijk, dus laat ons weten wat u vindt van dit stuk.

Koeien in het landschap Onstwedde

Notitie Reikwijdte Detailniveau en milieuaspecten

Bij het opstellen van dit plan is de eis vanuit de omgevingswet om ook een milieuafweging te maken. Daarom heeft de gemeente de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Deze notitie beschrijft de richtlijnen voor de te onderzoeken milieuaspecten. Het beschrijft waar het omgevingsplan en de bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER) over gaan en wat de reikwijdte van de MER is.

Graag horen we uw mening

U kunt van 27 mei tot en met 7 juli 2020 reageren op deze Notitie Reikwijdte Detailniveau. Geef in uw zienswijze aan wat volgens u in het MER moet worden onderzocht. Dien uw zienswijze in per e-mail: gemeente@stadskanaal.nl o.v.v. het kenmerk Z-20-070159. Of stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.
Wilt u dit liever mondeling doen? Bel ons dan voor een afspraak via 0599 – 631631. Deze afspraak moet wel voor 30 juni 2020 gepland zijn.

Meer informatie?

In de folder leest u meer informatie over het omgevingsplan. Op onze website vindt u ook meer informatie over alles rondom de omgevingswet, de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Kijk op www.stadskanaal.nl/omgevingswet.