Nieuwe beplanting voor groenperken

5 december

De gemeente krijgt nieuwe beplanting in de groenperken. De afgelopen jaren is er weinig aandacht besteed aan planten die ‘op’ en ‘versleten’ zijn. De oude beplanting kost inmiddels veel onderhoud en komt niet meer tot haar recht. De gemeenteraad heeft daarom besloten om 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de renovatie van het groen.

Op deze kaart ziet u welke perken bij u in de buurt worden voorzien van nieuwe beplanting. Als u op een perk klikt, dan ziet u welke beplanting hier komt. De kaart wordt nog verder uitgebreid met meer wijken.

Werkzaamheden begonnen

Eind 2019 en begin 2020 worden voorbereidende werkzaamheden verricht. Deze voorbereiding bestaat uit het kaal knippen van de bestaande beplanting. Na dit startmoment beginnen we met het verwijderen van de oude beplanting uit de grond. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een mobiele zeefmachine. Of de planten eruit gehaald kunnen worden is weersafhankelijk waardoor we niet kunnen voorspellen wanneer de groenperken klaar zijn. Ongeveer één week voordat de werkzaamheden met de zeefmachine beginnen, ontvangt u een brief van de aannemer met uitleg over de uitvoering.

In dit project werkt de gemeente nauw samen met Wedeka. Dit is een sociaal werkbedrijf waarbij verantwoord ondernemen centraal staat door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel groenperken aangepakt

In totaal gaat het om ongeveer 700 groenperken met een oppervlak van 37.500m2. De nieuwe beplanting bestaat uit 30.000 m2 bloeiende sierheesters en vaste planten. Bij de nieuwe beplanting wordt per locatie rekening gehouden met onder andere schaduw, zoutschade, droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de nieuwe beplanting. Met de toename van de biodiversiteit worden ook meer ziekten en plagen voorkomen. De overige 7.500m2 aan perken wordt van gras voorzien. Er wordt voor gras gekozen als dit noodzakelijk is door vervelende onkruiden. Vanuit de wetgeving mag de gemeente geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Door frequent te maaien zullen de onkruiden verdwijnen. Over enkele jaren, als de onkruiden verdwenen zijn, kan overwogen worden om dan alsnog sierheesters of vaste planten in het groenperk te plaatsen.

Verschillende beplanting  

We planten voornamelijk verschillende bloeiende sierheesters en vaste planten. Hiermee komt er meer fleur en kleur in de wijk. Dat is niet alleen mooi voor het beeld, ook bijen, vlinders en andere insecten profiteren hiervan. Door de toename van deze insecten worden ook meer ziekten en plagen voorkomen.

3 fasen

De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. Eerst worden de bovengrondse planten afgeknipt en afgevoerd, waarna compost wordt aangebracht. Met een mobiele zeefmachineinstallatie zorgen we ervoor dat de grond en compost goed gemengd wordt. Daarna vlakken we de grond weer uit en worden de planten erin gezet. Het resultaat? Een fleurige en kleurige plantenperk.

Als de planten worden afgeknipt, dan brengen we het afval daarvan naar de stort. In enkele gevallen zal de uitvoerder de afvalresten verzamelen op een parkeerplaats of grasveld om daarna de bult in één keer weg te brengen. Bij het kiezen van de plekken om het afval te verzamelen houden we zoveel mogelijk rekening met de parkeerdruk in de wijken. Na het afvoeren worden de plekken netjes opgeruimd en aangeveegd.

Tijdspad

Zodra fase 1 bij alle perken is afgerond, starten we aan fase 2 (met de inzet van de zeefmachine). Fase 2 kan alleen uitgevoerd worden bij geschikte weersomstandigheden. Gezien de winter onvoorspelbare omstandigheden heeft, is het lastig om in te schatten wanneer we de middelste fase kunnen afronden.

Brief op de deurmat

Er wordt een brief geleverd aan alle inwoners van de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden. Hierin staat een aankondiging van de werkzaamheden, wat er al gedaan is en wat nog komen gaat. De dag voordat de werkzaamheden beginnen, krijgt u een tweede brief met praktische informatie. Denk hierbij aan het weghalen van auto's, caravans, fietsen of andere obstakels bij de perken die worden aangepakt.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuwe-beplanting-voor-groenperken-456.html