Meeste groenperken voorzien van nieuwe beplanting

8 juni

De gemeente heeft nieuwe beplanting in de groenperken. De afgelopen jaren was er weinig aandacht besteed aan planten die ‘op’ en ‘versleten’ zijn. Deze oude beplanting kostte inmiddels veel onderhoud en kwam niet meer tot haar recht. De gemeenteraad stelde daarom 1,2 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van het groen. Inmiddels zijn de meeste perken aangepakt.

Op deze kaart ziet u welke perken bij u in de buurt zijn voorzien van nieuwe beplanting. Als u op een perk klikt, dan ziet u welke beplanting hier is gekomen. Er zijn nog enkele perken die nog niet voorzien zijn van nieuwe beplanting.

Werkzaamheden begonnen

Eind 2019 en begin 2020 zijn de werkzaamheden begonnen. Wijk voor wijk zijn de groenperken getransformeerd. Als er bij u in de straat nog werkzaamheden worden verricht met zeefmachines, dan ontvangt u hierover ongeveer één week van tevoren een brief.

In dit project werkt de gemeente nauw samen met Wedeka. Dit is een sociaal werkbedrijf waarbij verantwoord ondernemen centraal staat door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Veel groenperken aangepakt

In totaal gaat het om ongeveer 700 groenperken met een oppervlak van 37.500m2. De nieuwe beplanting bestaat uit 30.000 m2 bloeiende sierheesters en vaste planten. Bij de nieuwe beplanting is per locatie rekening gehouden met onder andere schaduw, zoutschade, droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de nieuwe beplanting. Met de toename van de biodiversiteit worden ook meer ziekten en plagen voorkomen. De overige 7.500m2 aan perken zijn voorzien van graszaden. Er wordt voor gras gekozen als dit noodzakelijk is door vervelende onkruiden. Vanuit de wetgeving mag de gemeente hiervoor namelijk geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Door frequent te maaien zullen de onkruiden verdwijnen. Over enkele jaren, als de onkruiden verdwenen zijn, kan overwogen worden om dan alsnog sierheesters of vaste planten in het groenperk te plaatsen.

Verschillende beplanting  

Er zijn met name verschillende bloeiende sierheesters en vaste planten geplant. Hiermee komt er meer fleur en kleur in de wijk. Dat is niet alleen mooi voor het beeld, ook bijen, vlinders en andere insecten profiteren hiervan. Door de toename van deze insecten worden ook meer ziekten en plagen voorkomen.

3 fasen

Worden bij u in de wijk nog werkzaamheden uitgevoerd? Dan gebeurt dit in drie fasen. Eerst worden de bovengrondse planten afgeknipt en afgevoerd, waarna compost wordt aangebracht. Met een mobiele zeefmachineinstallatie zorgen we ervoor dat de grond en compost goed gemengd wordt. Daarna vlakken we de grond weer uit en worden de planten erin gezet. Het resultaat? Een fleurige en kleurige plantenperk.

Als de planten worden afgeknipt, dan brengen we het afval daarvan naar de stort. In enkele gevallen zal de uitvoerder de afvalresten verzamelen op een parkeerplaats of grasveld om daarna de bult in één keer weg te brengen. Bij het kiezen van de plekken om het afval te verzamelen houden we zoveel mogelijk rekening met de parkeerdruk in de wijken. Na het afvoeren worden de plekken netjes opgeruimd en aangeveegd.

Brief op de deurmat

Alle inwoners van de straten waar de werkzaamheden plaatsvonden zijn geïnformeerd per brief.