Marc Verschuren voorgedragen als wethouder

28 juli

De coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en VVD dragen Marc Verschuren (1965) uit den Andel voor als 4e wethouder in het college van B&W. Verschuren was wethouder namens GroenLinks in de gemeente Winsum van 2014 tot de herindeling tot het Hogeland in 2019 en zal op persoonlijke titel toetreden tot het college van Stadskanaal.

Verschuren heeft meerdere bestuursfuncties vervuld, waaronder 11 jaren raadslidmaatschap. Tegenwoordig is hij actief als bestuurder en adviseur in zijn eigen bedrijf en verschillende zorg- en armoedebestrijdingsstichtingen. “Ik heb grote passie voor het lokale openbaar bestuur, en zie er naar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten in Stadskanaal,” aldus Verschuren.

 

Bestuurder met ervaring op het sociale domein

Na het vertrek van wethouder Veenstra uit het college en de SP uit de coalitie zijn de overgebleven partijen in gesprek gegaan met alle partijen over de wijze waarop het bestuur van Stadskanaal vorm zou moeten krijgen. Dat heeft geresulteerd in het voortgaan van de overgebleven partijen in de coalitie en de zoektocht naar een 4e wethouder. Na consultatie van alle partijen in de raad en gesprekken met een aantal kandidaten is de keus gevallen op Verschuren. “We gingen op zoek naar een goede bestuurder, waarbij voor ons de politieke kleur ondergeschikt was. Met Marc hebben we een kundige wethouder, ook met recente ervaring op het Sociale Domein weten te vinden,” aldus VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra namens de coalitiepartijen.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 31 augustus aanstaande zal de gemeenteraad worden voorgesteld tot benoeming over te gaan.