Loket derde aanvraagperiode NOW vanaf 16 november geopend

17 november

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 16 november een aanvraag doen bij UWV. Ze kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december 2020.

geld

De voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode:

  • De tegemoetkoming in de loonkosten is dit keer niet maximaal 90 procent, maar maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.

  • De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.

  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.

  • Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag tijdens deze derde aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te melden bij UWV Telefoon NOW voor Van Werk naar Werk-ondersteuning.

Aanvragen voor de derde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 13 december 2020. Het is voor u als werkgever van belang u zich van te voren goed informeert, zodat de aanvraag in één keer goed en volledig ingevuld wordt. Op de website van het UWV is alle informatie te vinden die u nodig heeft.