Lefier start bouw woningen

8 juli

Lefier start bouw woningen Marktstraat-Jan Kortstraat Musselkanaal. Gistermiddag werd er een nieuwe stap gezet in het steeds aantrekkelijker maken van Musselkanaal. Johvanni Buising onthulde, in bijzijn van vertegenwoordigers van Lefier, de Gemeente Stadskanaal en Dorpsbelangen Musselkanaal, trots het bouwbord van de woningen naar zijn ontwerp.

Bouwplaats met op hekwerk een spandoek van Lefier met aankondiging "Lefier staat voor wonen"

Wethouder Goziena Brongers van Gemeente Stadskanaal is blij met de bouw van de woningen. “Dit project, op de plek van het voormalige Blauwe Pand, kon alleen gestart worden door het unieke samenwerkingsverband Levendig Musselkanaal. We zijn er nog niet met deze zeven woningen, maar wel hard op weg en ik ben ervan overtuigd dat dit project Musselkanaal kwalitatief beter en mooier maakt.”

 

Wonen dichtbij alle voorzieningen

De zeven energieneutrale huurwoningen, vier ruime gezinswoningen en drie levensloopgeschikte woningen, liggen tegen ‘het lint’ aan. Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier, legt uit dat dit een bewuste keuze is: “We bouwen deze woningen niet zonder reden weer ‘naar het lint toe’, zoals het dorp ook ooit ontstaan is. Dat geldt ook voor onze andere twee projecten hier aan de Badstraat en de Kerkstraat. Mensen willen graag weer aan die kant van het dorp wonen, dus dat faciliteren wij graag.”

 

Bewoners centraal

Dat vooral de rol van de toekomstige bewoners centraal staat, bevestigt Limke Borgesius, bestuurslid van Dorpsbelangen Musselkanaal: “Musselkanaal levendig houden, maar ook ontwikkelen is een zaak van Musselkanaalsters, voor Musselkanaalsters. En dat kan allen als de partners in gebiedsontwikkeling meedenken. Binnen het quotum van het aantal nieuw te realiseren woningen binnen de gemeente Stadskanaal zullen wij er daarom voor waken dat Musselkanaal een belangrijk aandeel krijgt. Deze woningen zijn alvast een mooi resultaat.”

 

Meer woningen op komst

Wethouders Brongers benadrukt dat de ontwikkeling met de bouw van de woningen inderdaad nog niet klaar is. ‘Ook de komende jaren gaan we door met de ontwikkeling van duurzame en betaalbare woningen’, aldus de wethouder. ‘De gemeenteraad heeft dit mogelijk gemaakt door ongeveer 400 onbenutte woontitels opnieuw in te zetten. De komende jaren kunnen we daardoor op verschillende plekken en voor verschillende doelgroepen bouwen. Zowel in Musselkanaal als in de andere dorpen en kernen.’

Lefier verwacht dat de woningen aan het einde van dit jaar worden opgeleverd. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via Thuiskompas, waarop de woningen te zijner tijd zullen worden aangeboden.