Inleveractie wapens

13 september

De gemeente Stadskanaal neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van wapens. Voorafgaand aan deze week is er een campagne om inwoners, vooral jongeren en jongvolwassenen, bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en wordt iedereen met een wapen opgeroepen om dit in te leveren. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober.

De laatste jaren neemt het wapengebruik toe, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Reden om hier zowel landelijk als in Stadskanaal aandacht aan te geven. Burgemeester Klaas Sloots hierover: “Een zorgelijke ontwikkeling. Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dat is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen. Met de inleveractie maken we onze gemeente weer een stukje veiliger.”

Anoniem inleveren steekwapens

De landelijke inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Steekwapens, slag- en stootwapens kunnen anoniem en dus straffeloos ingeleverd worden in een ton bij het politiebureau in Stadskanaal. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit.

Vuurwapens

Behalve steekwapens kunnen ook vuurwapens, munitie en explosieven ingeleverd worden. Hiervoor moet een afspraak met de politie gemaakt worden via 0900 - 8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het op te halen. En hoewel dit niet anoniem is, leidt het bezit in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte aangemerkt worden.

Landelijke opbrengst

Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.