Het nut van afval scheiden

3 september

Inmiddels scheiden we al een tijdje afval. En we zijn goed op weg. Maar waar doen we dat ook alweer voor? Het scheiden van afval levert veel voordelen op. Voor het milieu en voor uzelf.

Fabriek getekend met streep erdoor, duim omlaag, "verbranden, Nee" en duim omhoog "Afvalscheiden, Ja"

Besparing grondstoffen

Door het scheiden van afval is het mogelijk uw afval te recyclen en hoeft het niet de verbrandingsoven in. Dit heeft grote voordelen. Het spaart grondstoffen uit. Door papier te recyclen kunnen meer bomen blijven staan. Door plastic te recyclen is er minder aardolie nodig. En metalen verpakkingen (uit het PMD afval) scheelt (zeldzame) metalen die gebruikt worden voor het maken van apparaten en blik. Van GFT-afval kan compost worden gemaakt wat een goede meststof is.


Minder energie

Ook kost recyclen meestal (veel) minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Als voorbeeld: voor nieuw aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. En: de kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed!


Gezondheid

Uiteraard is het ook beter voor uw gezondheid. Recycling zorgt namelijk voor minder broeikasgassen.

Maar het voorkomen (preventie) van afval is natuurlijk nog beter. Bent u meer gaan nadenken over de producten die u koopt en de verpakking (het afval) waarin het zit verpakt? Minder verpakkingsmateriaal leidt ook tot minder afval!

 

Afvalscheidingswijzer

Vindt u het soms ook moeilijk om te weten wat in welke afvalbak moet? We begrijpen dat het soms lastig is om afval goed te scheiden. Twijfelt u over welke afval in welke afvalbak hoort? Zoek het dan op via: www.afvalscheidingswijzer.nl